انواع نان ها:

1-نان زردو :

آرد را خمیر می کنند وبه آن کمی روغن وزرد چوبه وسیاه دانه می افزایند سپس خمیر را با «وردنه» به صورت نان لواش در می آورند ومی پزند.

نان زردو را در عصر روز عرفه مردگان بین مستمندان خیرات می کنند، ضمنا رسم است که تعدادی نان زردو را به عنوان برکت تا روز سیزده فروردین ماه درمنزل نگه می دارند.

2- نان شیری:

نان شیری یک نان تشریفاتی است که در ایام نوروز مصرف می شود. برای تهیه نان شیری، سه کیلو آرد، یک کلو ونیم شیر ، یک کیلو شکر ، نیم کیلو روغن لازم است . نان شیری را به اندازه نان زردو درست می کنند.

3- نان کاک «نان قندی»:

نان قندی یک نان تشریفاتی است که در سفره هفت سین وسفره نوروزی گذاشته      می شود. برای تهیه نان کاک ، سه کیلو آرد را با ده سیر روغن وده سیر شکر مخلوط می کنند .خمیر به دست آمده را با « وردنه» به قطر ده سانتی متر باز می کنند وبا کارد به صورت لوزی می برند .

4- گولاچ:

«گولاچ» را در روز عرفه مردگان می پزند وترتیب پخت آن چنین است که ابتدا آرد را خمیر می کنند وبا وردنه بصورت تافتان در می آورند سپس آن را با روغن کنجد می پزند .

زنان عصر روز عرفه مردگان گولاچ را به گورستان می برند وبه مستحقان می دهند.

           

نوشته شده در تاریخ جمعه 26 اسفند 1390    | توسط: بسطام نیوز    |    |
نظرات()