الف - مادر گرانقدر شهید ابن یامین رمضان نژاد فریدونکناری تعریف می کند: «همیشه آرزویم این بود که پسرم را داماد ببینم . وقتی جنازه ی ابن یامین را آوردند ، گفتم    سفره ی عقد بچینند. آن روز احساس کردم که حوریان بهشتی در اتاق عقد حضور دارند و برای پسرم که با یکی از آنها وصلت کرده از خوشحالی دف می زنند. زمانی که داشتم به دست و پای ابن یامین حنا می بستم انگار کسی به من گفت: حوریان، حنا را از دست و پای داماد می ربایند.»

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 فروردین 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: صفحه جهاد و شهادت،     |
نظرات()