معرفی دو کتاب استاد سیدهادی میرآقایی :
1-بسطام نامه(شرح حال مشاهیر شهرستان بسطام)
2-ستاره ای بر کرانه خاک(شرح حال امام زاده محمد(ع) ،فرزندامام جعفرصادق(ع) و آرامگاهش در بسطام) 
                          بسطام نامهکتاب بسطام نامه از یک پیشگفتار و دو فصل تشکیل شده است
فصل اول :شرح‌ حال‌ گزیده‌ای‌ از مشاهیر بسطام‌
فصل دوم :ترجمة‌ گزارش‌ پروفسور ماسودا از تپة‌ سنگ‌ چخماق‌

نویسنده درفصل اول ،به ترتیب الفبایی ،به شرح حال مشاهیر شهرستان بسطام پرداخته است
الف :روستای ابرسج‌

پس از توضیحاتی دربارۀ وجه تسمیۀ و جغرافیای تاریخی  روستا به شرح حال بزرگان روستا به ترتیب زیر پرداخته است  :

آیت‌ الله میرزا هدایت‌ الله ابرسجی ‌؛حسین‌ موسوی‌شاهرودی‌ ؛حاج‌ سیّد محمّد موسوی‌شاهرودی‌ ؛آیت‌ الله حاج‌ شیخ‌ عباس‌ علی‌ابرسجی‌ شاهرودی ؛آیت‌ الله حاج‌ شیخ‌ علی‌ اصغر ابرسجی‌(دانش‌ پژوه‌) ؛حجه‌الاسلام‌ و المسلمین‌ محمّد حسین‌ روحانی‌ ؛آیت‌ الله سیدحسن‌ مرتضوی‌

شرح حال مشاهیر شهرستان بسطام‌

بعیث بسطامی‌ ؛بكر بسطامی ؛جمال‌الدین بسطامی‌ ؛حسن بسطامی‌ ؛بایزید بسطامی‌ ؛حسین بسطامی‌ ؛حسین بسطامی ؛حسین بسطامی‌ ،قاضی‌ ابوعمر بسطامی ؛‌ابو ابراهیم‌ بسطامی‌ ؛علی بسطامی‌ ؛حسین‌بسطامی‌ ؛اسماعیل بسطامی‌(ابوعبید البسطامی‌) ،فضل‌(ابوالحسن‌) بسطامی‌ ؛ابوالفضل سهلگی‌ بسطامی‌ ؛ابوعلی بسطامی‌ ؛ضیاالدین بسطامی‌ ؛عبدالله بسطامی‌ ؛فخرالدین بسطامی‌ ‌؛قوام‌ الدنیا بسطامی‌ ،ابوبكر بسطامی‌ ؛ابوغانم بسطامی ؛‌ظهیرالدین بسطامی ،محمّد بسطامی‌ ؛قوام‌ الدین‌ بسطامی ؛شیخ‌ شهاب‌ الدین‌ بسطامی ؛‌محمّد بسطامی‌ ؛عبدالله بسطامی‌ ؛عبدالرحمان بسطامی‌ ؛رستم‌ خوریانی‌ بسطامی‌ ؛شیخ‌ علی‌ معروف‌ به‌ مُصَنِّفَك‌ بسطامی‌ ؛محمّدبسطامی‌ ؛علی بسطامی‌ ؛محمّد بسطامی‌ ؛شیخ‌ ابومحمّد علی‌ بن‌ عنایت‌ الله بسطامی‌(معروف‌ به‌ بایزید ثانی‌) ؛علی‌ بن‌ طیفور بسطامی‌ ؛علاءالدین بسطامی ؛‌احمدبسطامی‌ ؛محوی‌ بسطامی‌ ؛میرزا وصالی‌ بسطامی‌ ؛محمّد بسطامی ؛محمّدطاهر بسطامی‌ ؛عبدالقادر بسطامی‌ ؛مولانا شمس‌الدین‌ بسطامی‌ ؛محمّدجعفر بسطامی‌ ؛ذوالفقارخان‌ بسطامی‌ ؛فاضل‌(ملا نوروزعلی‌) بسطامی‌ ؛ذوقی بسطامی‌ ؛سلطانی بسطامی‌ ؛فروغی بسطامی‌ ؛مخمور بسطامی ؛‌دوست‌ علی‌ خان‌ بسطامی‌ ؛شیخ‌ محمّد بسطامی‌ ؛میرمطلّب‌ بسطامی‌ ؛عبدالرّسول بسطامی‌ ؛علی توحیدی‌ بسطامی‌‌


شرح حال دانشورزی از روستای پرو
محمّدعلی‌اشرفی‌

روستای رزجاه‌ (این روستا تا قرن چهارم وجود داشته و بعد از آن در منابع تاریخی و مقامات بایزید ذکرشده است)
ابوعمرو رزجاهی‌

روستای قلعة‌ آقا عبدالله
آیت الله محمود حسینی‌ شاهرودی‌ 

روستای قلعه‌ نو(خرقان‌)
ابوالحسن‌ خرقانی‌ ؛ابوعبدالله داستانی‌ ؛محمّد خرقانی‌ ؛مقصود افشار خرقانی‌ ؛قوام‌الدین قلعه‌نویی‌

روستای گرمن‌
حسین‌ امینی‌

روستای مغز(مزج‌)
پس از توصیف جغرافیای تاریخی روستا به شرح حال دانشوران روستا پرداخته است
شیخ‌ عبدالعلی‌مغزی‌ ؛شیخ‌ یوسف‌ رجائی‌ ؛عبدالحسین شفیعی‌ ؛حاج‌ شیخ‌ عباس‌ علی‌ شاهرودی‌ ؛حاج‌ شیخ‌ حسین‌ مزجی‌

فصل‌ دوم‌ :ترجمة‌ گزارش‌ ماسودا ،نویسنده مختصری دربارۀ تپۀ سنگ چخماق مطالبی را نوشته است .
پروفسور ماسودا در سه تاریخ جداگانه به بررسی و کاووش در تپۀ باستانی سنگ چخماق بسطام ،پرداخته است که نویسندۀ بسطام نامه ،گزارش انگلیسی او را برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرده است

فصل‌ سوم‌ :اسناد و تصاویر
نویسنده برای تدوین و تالیف اثر مزبور به اکثر تذکره های فارسی و عربی و همچنین کتب تاریخی و جغرافیایی ،مراجعه کرده است و شرح حال عدۀ زیادی از دانشورزان گمنام شهرستان بسطام را برای اولین بار در این کتاب آورده است .
نویسنده علاوه بر آن در این کتاب به معرفی 4روستای بسطام  پرداخته که تا قرن ششم حیات داشته اند و پس از آن ،از آنها اثری باقی نمانده است و سفرنامه نویسان و مورخان نیز از این روستاها مطلبی ننوشته اند.

ستاره ای بر کرانه خاکمعرفی  کتاب «ستاره ای بر كرانۀ خاك»
نویسنده کتاب خود را در یک پیشگفتار و چهار بخش تنظیم کرده است:
                                               
پیشگفتار مولف ؛بخش اول :نگاهی گذرا به تاریخ بسطام

بخش دوم :تاریخ و محل تولد محمد بن جعفر(ع) ؛اسم و كنیه و القاب ؛سجایا و ویژگی های اخلاقی ؛منزلت علمی ؛قیام های مقارن زندگی محمد: 1-قیام ابوالسرایا  2- قیام ابراهیم بن موسی بن جعفر  3- قیام زیدبن موسی( زیدالنار ) 4- قیام افطس 5- قیام محمد بن جعفر ؛
انگیزه و علت قیام  امام رضا(ع) و محمد بن جعفر  ؛1- عیادت امام رضا(ع) از محمد بن جعفر 2- پیش بینی حضرت امام رضا(ع) در عدم پیروزی قیام محمّد بن جعفر 3- همراهی محمّد بن جعفر با حضرت رضا(ع) در داستان مهاجرت به خراسان 4- ماجرای ولایتعهدی امام رضا(ع) و حضور محمّد بن جعفر 5- حضور محمّد بن جعفر در مناظرات امام رضا(ع) 6- شهادت امام رضا(ع) و محمّد بن جعفر ،محمد بن جعفر و بایزید بسطامی ؛رحلت محمد بن جعفر و آرامگاه وی

بخش سوم :نگاهی كوتاه به مجموعۀ تاریخی بسطام
الف :قبل از سلجوقیان ؛1-مسجد بایزید  2-صومعۀ بایزید 3-مسجد جامع 4-برج كاشانه 5-آرامگاه بایزید بسطامی
ب :دورۀ سلجوقیان ؛1-مسجد بالاسر 2-مناره  3-شربت خانه   
ج: دوره ایلخانان ؛1-گنبد غازان خان 2-ایوان غربی 3-ایوان و دهلیزشرقی 4-بقعه مطهرامام زاده محمد(ع) 5-ایوان امام زاده محمد(ع)
د:دورۀ تیموریان
ه: دورۀ قاجاریه

بخش چهارم: مدفونین بسطام
دانشمندان و مشاهیری که در صحن امام زاده محمد مدفون هستند:

1-گروهی که مدفن آن ها مشخص است :
بایزیدبسطامی ،محمداعظم خان افغانی ،علاالدین محمدغوری ،شیخ طیفور بسطامی ،حجه الاسلام والمسلمین محمدحسین روحانی ،جنید میرزا

2-گروهی که مدفن آن ها مشخص نیست :
ابوالفتوح اسفراینی ،کردی که استاد بایزید بود
نویسنده با مراجعه به کتب انساب و تاریخی دست اول ،به توضیح مطالب فوق پرداخته است .

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 مهر 1393    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: بسطام، شهرستان بسطام، اخبار شهرستان بسطام، مشاهیر شهرستان بسطام، دانشمندان شهرستان بسطام، امامزاده محمد(ع)، بایزید بسطامی، شیخ ابوالحسن خرقانی،     |
نظرات()