شهرداران حوزه انتخابیه شاهرود و میامی با حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دکتر جلالی و مهندس ارشاد منش معاون وزیر كشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور دیدار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر جلالی ، شهرداران حوزه انتخابیه شاهرود و میامی با حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دکتر جلالی و مهندس ارشاد منش معاون وزیر كشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور دیدار کردند.

بنا بر این گزارش در این دیدار جیرانی شهردار شاهرود، عامری شهردار کلاته خیج،آقایی شهردار میامی، یعقوبیان شهردار بسطام، صحرایی شهردار مجن ،کریمی شهردار بیارجمند و معاونین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حضور داشتند و مشکلات و معضلات شهر های فوق مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا در این جلسه كه بیش از 2 ساعت به طول انجامید ، شهرداران شاهرود ، كلاته خیج ، میامی ، بسطام ، مجن و بیارجمند ، به ترتیب مشكلات شهر خود را به تفصیل با معاون وزیر كشور در میان گذاشتند.

مساعدت یك میلیارد ریالی به شهر شاهرود و 250 میلیون ریالی به هر یك از شهرهای كلاته خیج ، میامی ، بسطام ، مجن و بیارجمند و اعطای وام 4 میلیارد ریالی به هریك از شهرهای شاهرود ، كلاته خیج ، میامی ، بسطام ، مجن و بیارجمند از اهم نتایج این جلسه بود.

در این جلسه برای شهر شاهرود دستور مساعدت و پی گیری در خصوص ارتقاء درجه شهرداری ، مالیات مضاعف ، پیگیری مطالبات از دستگاه های دولتی ؛ صادر گردید.

همچنین برای شهر بسطام با تخصیص اعتبار برای توسعه امور و بهیود وضعیت آب شرب موافقت شد و به شهر مجن نیز تخصیص اعتبارات شامل شد.

همچنین برای شهر میامی در خصوص تاسیس مرکز آموزش علمی و کاربردی، پروژه شن و ماسه و مرکز معاینه فنی و بهبود عبور و مرور تخصیص اعتبار صورت گرفت و شهر بیارجمند نیز کمک برای ایاب و ذهاب دانشکاهیان مرکز علمی کاربردی ، اتمام پروژه ایستگاه آتش نشانی و جداسازی آب شرب از آب خام تخصیص اعتبار انجام شد؛ برای شهر کلاته خیج در خصوص تغییر نام و بهبود عبور مرور وام هایی تخصیص یافت.

در ادامه جلسه و در طی مذاکرات دکتر جلالی و مهندس ارشاد منش در خصوص اصلاح وضع حقوقی و معیشتی شهرداران و کارمندان شهردای های این مناطق و کل کشور نیز راهکارهایی عملی حاصل شد که به زودی به نتیجه خواهد رسید.

در این جلسه همچنین كاظم جلالی از توافق بین مرکز پژوهش های مجلس و سازمان ها و دهیاری های کل کشور برای بازنگری در قوانین شهری برای بهبود وضعیت اداره شهرها و شهرداریها خبر داد.

همچنین در این جلسه توافق شد تا شهرداران شاهرود ، كلاته خیج ، میامی ، بسطام ، مجن و بیارجمند در روزهای آتی به سازمان شهرداریها و دهیاری های كشور مراجعه کرده و موارد بررسی شده و توافق یافته را پی گیری نمایند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آذر 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: اخبار شهرستان بسطام،     |
نظرات()