تبلیغات
بسطام نیوز - مطالب شیخ ابوالحسن خرقانی

عقاید شیخ ابوالحسن

عقاید شیخ ابوالحسن

او هر چندخود و خلق را در خالق محو می‌دید اما در سلوک خویش از هر فرصتی برای شکستن دیوارهای تفرقه قوم گرایی و هر نوع برتری انسانی بر انسان دیگر استفاده کرده‌است و طریق وصول به خالق، خدمت به خلق معرفی کرده‌است . زیبایی مکتب شیخ در این است که انسان‌ها را می‌بیند و خدمت می‌کند اما برای آنها در برابر حق تعالی موضوعیتی قایل نیست؛ بلکه چون به وحدت خالق و مخلوق معتقد است، و خدمت به خدا و برتر از عبادات ظاهری می‌شناسد. او به انسان‌ها خدمت می‌کند و غمخوار آدمیان است نه به خاطر خدا، نه به خاطر عبادت، نه برای رسیدن به بهشت موعود ،ونه گریز از جهنم، بلکه به خاطر نفس انسانیت، او که چنین صمیمانه می‌سراید :

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: شیخ ابوالحسن خرقانی، اخبار شهرستان بسطام، شهرستان بسطام،     |
نظرات() 

شیخ ابوالحسن خرقانی

شیخ ابوالحسن خرقانی

شیخ ابوالحسن علی بن‌جعفربن ‌سلمان خرقانی عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری از چهره‌های بسیار درخشان عرفان ایرانی است كه در آزاداندیشی و مردم‌گرائی جهانی و  وسعت نظر انسانی و  تفكر  والای عرفانی ممتاز و كم‌نظیر است. گفتار و  كردار این عارف كیهان‌گرای ایرانی كه در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری در خرقان قومس « كومش » استان حالیه سمنان می زیسته است. در طی گذشت نزدیك به یك‌هزار سال همواره مورد توجه و دقت و مطالعه و سرمش عارفان و شاعران و متفكران و محققان بوده است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: شیخ ابوالحسن خرقانی، اخبار شهرستان بسطام، شهرستان بسطام،     |
نظرات() 

زندگی نامه شیخ ابو الحسن خرقانی

زندگی نامه شیخ ابو الحسن خرقانی

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

ظاهراً او در سال ۳۵۲ق در روستای خرقان قومس از توابع کوهستان بسطام به دنیا آمده ‌است. او بایزید بسطامی را مقتدای خود دا نسته و مانند ابوسعید ابوالخیر از احمد بن عبدالکریم قصاب آملی خرقه گرفته. گفته شده که سلطان محمود غزنوی به دیدار او رفته و از او پند خواسته‌است. در گفته‌ها و داستان‌ها به جای مانده که ابوسعید ابوالخیر و پورسینا به خرقان رفته و با او گفتگو داشته و مقام معنوی او را ستوده‌اند. از مریدان و شاگردان نام‌دار او خواجه عبدالله انصاری بوده‌است. مرگ شیخ حسن در روز شنبه دهم محرم سال ۴۲۵ق و در سن ۷۳ سالگی در روستای خرقان بوده‌است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: شیخ ابوالحسن خرقانی، اخبار شهرستان بسطام، شهرستان بسطام،     |
نظرات() 

احترام بایزید به پدر و مادر

احترام بایزید به پدر و مادر

از نکاتی که در زندگانی شیخ مطرح است ارتباط تنگاتنک وی با «مادر» است، و مراقبتی که هردونسبت به هم داشته اند.
بایزید مادر خود را بسیار احترام می کرد و نسبت به وی حسّ خاصی داشت و از سر تکریم و بزرگداشت او علی الظاهر آن چنان که از خود وی نقل شده است به جاهایی رسیده است در یک عبارت گفته است: «هرسعادتی که مادریافتیم به دعا و رضای مادریافتیم » و نیز این عبارت  هم از اوست: «آن کار که بازپسین کارها دانستم، پیش ازهمه بود و آن رضای مادر بود». و نیز از اوست که گفت : « آن چه در جمله ی مجاهدات و ریاضات و غربت می جستم، در آن یافتم».

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: شیخ ابوالحسن خرقانی، اخبار شهرستان بسطام، شهرستان بسطام،     |
نظرات() 

شیخ ابوالحسن خرقانی

 زندگی نامه شیخ ابو الحسن خرقانی

 شیخ ابوالحسن خرقانی

 تحقیقات شیخ

 عقاید شیخ ابوالحسن

 مناجات شیخ ابوالحسن خرقانی

 خواجه عبدالله انصاری شاگرد و مرید ممتاز شیخ ابوالحسن خرقانی

 حکایات شیخ ابوالحسن خرقانی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 فروردین 1391    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: شیخ ابوالحسن خرقانی،     |
نظرات() 

حکایات شیخ ابوالحسن خرقانی

1- نقل است که عمر بوالعباس شیخ را گفت: بیا تا هر دو دست یک دیگر گیریم و از زیر این درخت بجهیم  آن درختی بود که هزار گوسفند در سایه ی او بخفتی - شیخ گفت: بیا تا هر دو دست لطف حق گیریم و بالای هر دو عالم بجهیم ، که نه به بهشت التفات کنیم و نه به دوزخ.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 بهمن 1390    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: بسطام، شیخ ابوالحسن خرقانی،     |
نظرات()